ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW DO URZĘDU PATENTOWEGO

12.08.2016 Z przyjemnością informujemy, że naukowcy naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o. Pani mgr Ewelina Kurasz i Pan inż. Vadim Belyavskiy są współautorami trzech wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

Tytuły wynalazków:

  • SPOSÓB WYTWARZANIA PIECZYWA Z DODATKIEM LNU OLEISTEGO
  • SPOSÓB WYTWARZANIA PIECZYWA Z DODATKIEM SKIEŁKOWANEGO ZIARNA PSZENICY
  • SPOSÓB WYTWARZANIA PIECZYWA Z DODATKIEM KURKUMY

logo nowe