Zaproszenie z Uniwersytetu Śląskiego na uroczystość wręczenia dyplomów

19.04.2016 Serdecznie informujemy, że przedstawiciele Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR otrzymali zaproszenie od rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banyś na uroczystość wręczenia dyplomów nadania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 studentom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystość odbędzie się 17 maja 2016r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach