Zaproszenie z Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

28.02.2014 GLOKOR otrzymał zaproszenie z Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, na organizowane przez niego seminarium pn. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w dniu 28.03.2014 r.

W seminarium wezmą udział eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych przy Unii Europejskiej, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym m. in. pan Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001 i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Po wejściu w życie nowej strategii działań Komisji Europejskiej na lata 2010-2020,tzw.:  „Europa 2020” oraz nowego okresu programowania na lata 2014-2020, realizacja projektów związanych z ochroną środowiska, rozwojem innowacji oraz nowych technologii,a także projektów promujących rozwój odnawialnych źródeł energii odgrywa bardzo dużą rolę. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi programami europejskimi, takimi jak: Horyzont 2020, Life, COSME.

Bardzo nas to cieszy bo to tematyka szeroko pojętej ochrony środowiska stanowi od dawna fundament naszej działalności.

bwswb

.