Zaproszenie na VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód

6.06.2014 Miło nam poinformować, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprosiła GLOKOR do udziału w VIII Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód, które odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2014 roku w Supraślu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia.

Ideą Forum jest promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kluczowych dla rozwoju regionu dziedzin.

Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą. Forum jest jednym z elementów współpracy w kierunku rozwoju regionalnego, ale i kooperacji z wyżej wymienionymi
Państwami.

Więcej informacji na stronie http://bestofeast.mwci.eu/pl/days%2714.aspx

Dni Nauki (2)

 

 

 

PARP