Zaproszenie na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu

20.05.2014 Przedstawiciele firmy GLOKOR otrzymali zaproszenie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, która odbędzie 20.05.2014 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest wybitnym humanistą, twórcą polskiej szkoły socjologii edukacji, mistrzem inspirującym wiele pokoleń badaczy rzeczywistości społecznej, organizatorem życia naukowego w wiodących krajowych ośrodkach akademickich, który zapoczątkował poszukiwania nowego wymiaru namysłu nad pedagogiką.

Profesor Kazimierz Kwieciński jest osobą reprezentującą postawę nieugiętą, gotową walczyć o godność oświaty wolnej od niebezpiecznych ideologii, jest również współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach