Zaproszenie na szkolenie Aspekty Prawne i Wycena Własności Intelektualnej

29.09.2014r GLOKOR otrzymał zaproszenie od Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., która w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oferuje szkolenie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i ich wyceny oraz komercjalizacji wyników prac B+R pt.: „Aspekty prawne i wycena własności intelektualnej”.

Szkolenie odbędzie się 30.09.2014r  w Centrum Nowe Gliwice i jest dedykowane m.in. przedsiębiorcom, których działalność opiera się na innowacyjnych technologiach.

Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia na szkolenie, ponieważ naszym celem jest w przyszłości stworzenie: Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR.

Naszą firmę reprezentować będzie pan Janusz Czapelka.

 

gapr