ZAPROSZENIE NA SEMINARIA W ZAKRESIE FINANSOWANIA

31.07.2015 Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. otrzymało zaproszenie od Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ do wzięcia udziału w kilku seminariach w zakresie finansowania z oraz udziału w projektach organizacji międzynarodowych.

  • 14 września 2015 r. Seminarium dot. Współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
  • 28 września 2015 r. Seminarium z Komisją Europejską nt. mechanizmów finansowych tzw. blending
  • 9 października 2015 r. Seminarium z Komisją Europejską nt. finansowania projektów zagranicznych (szkolenie z PRAG, budowanie konsorcjów)
  • 4 listopada 2015 r. Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa – możliwości współpracy
  • Seminarium w ramach zamówień publicznych ONZ
  • Szkolenie eksperta EBOiR w zakresie zamówień publicznych i kontraktów EBOiR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych