Zaproszenie na konferencję HORYZONT 2020 z udziałem prof. Jerzego Buzka

28.02.2014 Spółka GLOKOR została zaproszona przez Politechnikę Śląską wraz ze współorganizatorami do udziału w konferencji poświęconej Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020. Podczas spotkania prelegentami będą m.in. prof. Maria da Graça Carvalho – sprawozdawczyni programu Horyzont 2020 w Parlamencie Europejskim oraz prof. Jerzy Buzek sprawozdawca zakończonego 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Oprócz ogólnych zagadnień dotyczących ogólnych zasad udziału w Programie HORYZONT 2020 zorganizowane zostaną dwie dodatkowe sesje tematyczne dotyczące mobilności naukowców i udziału przedsiębiorstw w projektach europejskich.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców z całej Polski.

Szczegóły na stronie konferencji.

logo horyzontpslaska1-167x167