ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

28.09.2016  Serdecznie informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. otrzymało zaproszenie od Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Karola Kołodzieja na Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 04 października 2016r. w auli nr III Instytutu Fizyki w Katowicach. Wykład inauguracyjny pt. „In silico czy in vitro? Czy obliczenia metodami chemii kwantowej zastąpią badania eksperymentalne?” wygłosi prof. dr hab. Monika Musiał.

typ-US   logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach