Zaproszenie na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

23.09.2014. GLOKOR został zaproszony na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, która odbędzie się 2 października w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Wykład inauguracyjny pt. „Interesujące jest wszystko co jest wypukłe” wygłosi prof. zw. dr hab. Roman Ger.

Naszą firmę reprezentować będzie pan Janusz Czapelka.

pobrane