Zaproszenie na „Dzień Projektożerców”!

9.05.2014 GLOKOR został zaproszony przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej funkcjonujący w Politechnice Śląskiej na seminarium pt.:„Dzień Projektożerców”.
Wydarzenie to ma być okazją dla naukowców i przedsiębiorców do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich (Horyzont 2020), strukturalnych (założenia nowego okresu programowania) oraz programów krajowych (finansowanych przez NCBR i NCN).

Seminarium ma mieć na celu przekrojowe przedstawienie całego wachlarzu programów wspierających finansowanie projektów badawczych, zarówno pod kątem ich ogólnych zasad jak i samej realizacji projektów. Jednocześnie spotkanie stworzy możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych. Seminarium towarzyszyć będzie sesja posterowa oraz dostępne będą stoiska konsultacyjne instytucji i projektów.

Spotkanie odbędzie się w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 18B dniu 9 maja br. w godzinach 9:30 – 15:00.

551557_500226346666223_1555598755_n