Zaproszenie do udziału w rozszerzonej Sesji Facylitacyjnej

14.04.2013 TECHNOPARK w Gliwicach zaproponował GLOKOR udział w dodatkowej, rozszerzonej sesji facylitacyjnejw związku z dotychczasową współpracą w ramach projektu „Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach”.

Przypominamy, że GLOKOR wziął już udział w sesji facylitacyjnej, która się odbyła się 3.02.2014 r. w siedzibie naszej firmy. Więcej o tym wydarzeniu: tutaj.

Dotychczasowa sesja została uzupełniona w naszej metodologii o metody i techniki z zakresu:

  • zarządzania zmianami,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania wiedzą,
  • budowania zespołu,
  • organizacji pracy,
  • podejmowania decyzji,
  • komunikacji w zespołach
  • zarządzania czasem,
  • motywacji.

audyt innowacyjności