Badanie dotyczące obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w ramach pakietu ustaw regulujących podatek dochodowy.

05.06.2015 Uprzejmie informujemy, iż Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.  wzięło udział w badaniu dotyczącym obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w ramach pakietu ustaw regulujących podatek dochodowy.

Badanie zrealizowane w naszym Centrum zostało przez PARP na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach tzw. testu MSP. PARP bada w nim wpływ nowo tworzonych i istniejących ustaw na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poszukuje alternatywnych rozwiązań służących dostosowaniu obowiązującego prawa do potrzeb i możliwości MSP. Kluczowym elementem testu MSP jest opinia przedsiębiorców na temat danego rozwiązania prawnego – jego stanu obecnego lub proponowanych zmian.

ministerstwo gospodarki  PARP