ZAPROSZENIE DO KONKURSU TWINNING PROGRAMU HORYZONT 2020.

03.11.2014. GLOKOR otrzymał zaproszenie do konkursu TWINNING PROGRAMU HORYZONT 2020, którego organizatorem jest przedsiębiorstwo specjalizujące się m.in. w funduszach europejskich CONSULTA EUROPA.

HORYZONT 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Celem realizowanych projektów w ramach konkursu TWINNING PROGRAMU HORYZONT 2020 jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

Więcej informacji o projekcie: tutaj

 

consulta europa                           HORYZONT 2020