Zaproszenie do Kapituły Pomostów Przyszłości

Otrzymaliśmy zaproszenie od Fundacji Technotalenty do udziału w Kapitule Pomostów Przyszłości. „Pomosty Przyszłości” to pierwsze wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem wydarzenia jest
podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za
sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

link: https://technotalenty.pl