XIV Europejski Kongres Gospodarczy 22 – 25.04.2022 Katowice

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniach 22 – 25.04.2022 w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem gości z Polski i z innych krajów europejskich, stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. W sesjach i dyskusjach co roku bierze udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje aktualne kwestie kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.