X edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw.

16.05.2016 Miło nam informować, iż  Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięło udział w X edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw.

Kolejna edycja badania została poświęcona trudnościom w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, wynikających z obecnych uregulowań prawnych oraz propozycjom nowych rozwiązań w obszarze:

  • wybranych zagadnień prawa pracy
  • dochodzenia zaległych wierzytelności
  • usprawnienia postępowań administracyjnych
  • sukcesji przedsiębiorstw

pobrane  PARP