Współpraca jako jeden z filarów wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego

Otrzymaliśmy zaproszenie z PARP Grupa PFR na spotkanie dotyczące wartości współpracy w Ekonomii Cyrkularnej / Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Spotkanie jest organizowane w ramach Circular Week
Gospodarka o obiegu zamkniętym (gospodarka cyrkularna) to termin obejmujący wszystkie działania, które prowadzą do redukcji, ponownego wykorzystania i przetworzenia materiałów w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Jej celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.Rozwiązania GOZ mogą być szansą na zminimalizowanie zużycia surowców, energii, emisji CO2 i wytwarzania odpadów.