WSPÓLPRACA GLOKOR Z INSTYTUTEM BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO – SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO

09.03.2015 Miło nam poinformować, że z dniem 09.03.2015r. GLOKOR nawiązał współpracę w ramach prac badawczo – rozwojowych z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę.

Więcej informacji o Instytucie: tutaj

logo (1)