Wizyta I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie w GLOKOR!

15.04.2014 W dniu 15 kwietnia będziemy mieli przyjemność przyjąć u nas z wizytą uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Pszczyny.

W ramach wizyta młodzieży w firmie, planujemy:

  • spotkanie z przedstawicielem firmy i prezentacja ogólna działalności;
  • przejście z przedstawicielem firmy do poszczególnych działów firmy, w tym zaprezentowanie nowoczesnego i świetnie wyposażonego laboratorium;
  • poznanie technologii, programów, sprzętu itp.;
  • rozmowy uczniów z wybranymi pracownikami i praktyczne poznanie zawodu;

Ponadto w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11″ zaprezentujemy nasze strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl i dodatkowo udostępnimy materiały związane z postępami projektu  Zostanie także zaprezentowany materiał audiowizualny w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania projektem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych.

Wszystko to będzie służyło rozwojowi postaw proekologicznych i zainteresowania nauką wśród uczniów i studentów, zwłaszcza kierunków związanych z chemią i inżynierią procesową. Multimedia przygotowane dla edukacji pozwalają na wizualizację procesów i zjawisk trudnych do zaobserwowania lub wytworzenia w warunkach szkolnych pracowni chemicznych. Zostanie pozostawiona nauczycielowi możliwość dowolnego parametryzowania środowiska multimedialnego oraz dokonywania symulacji zdarzeń i procesów w sposób powtarzalny i całkowicie bezpieczny.

W przypadku zainteresowania jednostek oświatowych zostaną przekazane próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

Historia I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie liczy sobie ponad 270 lat. Zostało ono uznane za jedno z 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

32_liceum_ogolnoksztalcace_im_boleslawa_chrobrego_347