Webinarium ElCon: Electrical Conditions in Submerged Arc Furnaces

Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR wzięło udział w międzynarodowym webinarium EICon: Electrical Conditions in Submerged Arc Furnaces. Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie lepszego zrozumienia procesów kontrolowania warunków i parametrów elektrycznych pieców oporowo-łukowych, celem stabilizacji pracy pieców i poprawy efektywności energetycznej.

Zadaniem ElCon jest zgromadzenie czołowych naukowców i producentów metali na całym świecie, aby wymieniać doświadczenia i definiować problemy związane z warunkami elektrycznymi wewnątrz pieca.

Więcej o wydarzeniu: https://www.norceresearch.no/en/events/elcon