VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland

20.09.2016 Serdecznie informujemy, że Centrum Badawczo -Rozwojowe GLOKOR otrzymało zaproszenie od firmy REECO Poland Sp. z o.o. na VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, które odbędą się w dniach 19-21.10.2016 w Warszawie.

Od 2011 roku RENEXPO® Poland tworzy w Warszawie punkt spotkań dla kluczowych osób i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę na głównych źródłach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaice, biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących bieżące nowości energetyczne, ale także miejscem, w którym omawiane są problemy, z jakimi boryka się branża i prognozowany jest rozwój energii jutra.

Nasze Centrum reprezentować będą: Jan Juszczyński i Tomasz Kraszewski.

pobrane