USTAWA O INNOWACYJNOŚCI

16.08.2016. Informujemy, że 16 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące przyjęcia przez rząd małej ustawy o innowacyjności. W spotkaniach konsultacyjnych dotyczących ustawy uczestniczył przedstawiciel naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR  Pan dr inż. Tomasz Kraszewski.

Rząd przyjął przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (czyli projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności). Celem zaproponowanych zmian, zgodnie z zapowiedziami rządu, jest wzrost nakładów na badania i rozwój.

Poniżej zdjęcie ze spotkania:

47b265030baaec4f6afff0e59ab67d71

logo-mnisw-pl