Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wojciechowi Radeckiemu

16.06.2014 r.  W dniu dzisiejszym mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wojciechowi Radeckiemu.

Profesor Wojciech Radecki jest wybitnym prawnikiem, współtwórcą polskiej nauki prawa ochrony środowiska. Kieruje wrocławskim Zakładem Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Profesor Wojciech Radecki to człowiek wielkiego umysłu, mistrz i nauczyciel.

Naszą firmę reprezentował pan Janusz Czapelka.

Poniżej zdjęcia z uroczystości: