WSPÓŁPRACA Z AGENCJĄ ROZWOJU ZAWIERCIA

18.07.2016 Miło nam poinformować, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR podjęło współprace z AGENCJĄ ROZWOJU ZAWIERCIA, Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym.

Zakres współpracy obejmuje:

  • inicjowanie współpracy lokalnych dla ZPPT przedsiębiorców tj. najemców ZPPT, inwestorów oraz potencjalnych inwestorów w Strefie Aktywności Gospodarczej zarządzanej przez ARZ z CBR GLOKOR jako Centrum Badawczo – Rozwojowym w celu inspirowania i podejmowania innowacyjnych projektów innowacyjnych
  • realizację wspólnych prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej i przemysłowej
  • doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne, ekonomiczne i inne oraz ekspertyzy
  • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych poświęconych obszarom wspólnych zainteresowań oraz dobrych praktyk produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również projektowaniu nowych produktów
  • realizację wspólnych działań charytatywnych

 

logo nowe ARZ   logo nowe