„Uczniowie z przyszłością” z wizytą w GLOKOR!

16.04.2014 W dniu dzisiejszym GLOKOR gościł u siebie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie zaproszonych w ramach przedsięwzięcia Uniwersytetu Śląskiego pn. „Uczeń z przyszłością”, o którym pisaliśmy tutaj i tutaj. Na początku uczniowie zostali przywitani przez prezesa spółki oraz oprowadzeni po całej firmie.  Zaprezentowano nowoczesne laboratorium i sprzęt laboratoryjny, wykorzystywany do prowadzenia badań.

Następnie naukowcy zaprosili młodzież na multimedialną prezentację, która po krótce przedstawiła projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11 oraz zaprezentowała nasze strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl. Dla gości przygotowany także był poczęstunek.

Po wykładzie studenci wraz z naukowcami, w wylosowanych grupach, przystąpili do wykonywania ćwiczeń i zadań laboratoryjnych na specjalistycznym sprzęcie dostępnym w laboratorium, które miały na celu poszerzenie ich wiedzy praktycznej w zakresie chemii oraz pozwoliły poznać pracę chemików od kuchni.