„Uczeń z przyszłością” z wizytą w GLOKOR!

16.04.2014 Już 16 kwietnia 8 studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie w naszym dziale B+R jednodniową praktykę zawodową w ramach projektu pn. „Uczeń z przyszłością”, promujące ideę łączenia studiów z praktyką zawodową wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. O udziale naszej firmy w tym projekcie pisaliśmy: tutaj.

Wizyta ta będzie miała na celu zapoznanie się studentów z pracą w laboratorium i zastosowaniem chemii w przemyśle.

Ponadto w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn „Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11 zaprezentujemy nasze strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl i dodatkowo udostępnimy materiały związane z postępami projektu  Zostanie także zaprezentowany materiał audiowizualny w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania projektem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych.

Wszystko to będzie służyło rozwojowi postaw proekologicznych i zainteresowania nauką wśród uczniów i studentów, zwłaszcza kierunków związanych z chemią i inżynierią procesową. Multimedia przygotowane dla edukacji pozwalają na wizualizację procesów i zjawisk trudnych do zaobserwowania lub wytworzenia w warunkach szkolnych pracowni chemicznych. Zostanie pozostawiona nauczycielowi możliwość dowolnego parametryzowania środowiska multimedialnego oraz dokonywania symulacji zdarzeń i procesów w sposób powtarzalny i całkowicie bezpieczny.

W przypadku zainteresowania jednostek oświatowych zostaną przekazane próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

uczen_slider