Porozumienie Uniwersytetu Śląskiego o nawiązaniu współpracy z firmą Glokor Sp. z o.o.

27 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w sali 29 w rektoracie UŚ zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Glokor Sp. z o.o. Glokor prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska poprzez zaplanowaną i sprawną gospodarkę odpadami, w tym m.in. utylizację odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne. Prowadzi także prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych.

Uniwersytet Śląski


kliknij aby zobaczyć więcej