01.2015 Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR otrzymało pozytywną ocenę w audycie technologiczono-innowacyjnym przeprowadzonym w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”.

Przedsiębiorstwo aktywne w Regionalnym Ekosystemie Innowacji


kliknij aby zobaczyć więcej