Miesięcznik Chemik w 4 numerze (CHEMIK 2015, 69, 4, 241–251), zamieścił nasza publikację dotyczącą badania stężenia kwasu mlekowego, otrzymanego w procesie fermentacji mlekowej laktozy.

Współautorami materiału są pracownicy i rezydenci naszego laboratorium. Sławomir MAŚLANKA, Agnieszka KOS, Maria BAŃCZYK, Izabela CZOPEK, Łukasz ADAM –Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice, Jolanta DORSZEWSKA – Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice, Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katarzyna STARCZEWSKA – Centrum Badawczo–Rozwojowe Glokor Sp. z o.o., Gliwice.

Zapraszamy do lektury: Chemik 4.2015 CBR GLOKOR Badanie stężenia kwasu mlekowego

miesięcznik Chemik


kliknij aby zobaczyć więcej