Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

21.10.2013 Pracownicy naukowi spółki GLOKOR wzięli czynny udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Konferencja pod nazwą  „Uniwersytet Śląski – Inteligentny rozwój przez współpracę z gospodarką” odbyła się 21 listopada 2013 w auli im. K. Lepszego, w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

tydzienprzedsiebiorczosci