Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2021 – IP DAY 2021

Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia w celu promowania świadomości znaczenia własności intelektualnej w rozwoju innowacyjnych pomysłów i technologii, w tym roku szczególnie w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP/SME).

Posiadanie praw własności intelektualnej daje firmom MŚP i startup-om możliwości wykorzystania ich pomysłów w rozwoju działalności gospodarczej, generuje wartość firmy, tworzy miejsca pracy i wzbogaca różnorodność produktów oraz usług dostępnych dla konsumentów.

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej 2021 kancelaria Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu własności intelektualnej dla twórców, firm i instytucji dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, usług prawnych, doradztwa biznesowego w IP jak i w zakresie transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2021 w godz. 9.00-17.00

  • rzecznicy patentowi
  • radcy prawni oraz
  • specjaliści do spraw finansowania i transferu technologii

specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferze technologii, będą pełnili dyżury i udzielali bezpłatnych wyjaśnień, wskazówek i porad.