Strefa Innowacji i Wynalazków na Targach ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO i AUTOMATICON 2021, 19-21 maja, Warszawa

Nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR zostało zaproszone do Strefy Innowacji i Wynalazków na Targach ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO i AUTOMATICON 2021, które odbędą się w dniach 19-21 maja w Warszawie.

Strefa skierowana jest do:

  • jednostek i instytutów naukowych oraz Centrów Transferu Technologii
  • start-upów i spin-offów
  • wynalazców oraz innowatorów
  • inwestorów, funduszy inwestycyjnych, aniołów biznesu
  • inkubatorów, centrów badawczo-rozwojowym, jednostek otoczenia biznesu
  • wszystkich podmiotów wspierających innowacje