Specjalne podziękowanie NBP dla CBR GLOKOR

NBP Narodowy Bank Polski podziękował pisemnie i wręczył upominek w postaci monety kolekcjonerskiej naszemu Centrum Badawczo – Rozwojowemu GLOKOR za udział w ogólnopolskim programie badań ankietowych przedsiębiorstw.