Specjalne podziękowanie NBP dla CBR GLOKOR

NBP Narodowy Bank Polski podziękował i wręczył upominek w postaci kolekcjonerskiego kalendarza na rok 2022 naszemu Centrum Badawczo – Rozwojowemu GLOKOR za udział w ogólnopolskim programie badań ankietowych przedsiębiorstw.