Specjalne podziękowania za Współpracę Glokor z Instytutem Chemi Uniwerstyetu Śląskiego.

14.10.2014 W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy specjalne podziękowania za udostępnienie próbek z procesu technologicznego prowadzonego w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-124/11, którego celem jest „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych”. Dostarczone próbki pobrano w trakcie etapu zatężania analitu na membranach.

Próbki te zostały udostępnione pani dr Joannie Orzeł, doktorantce dr hab. Michała Daszykowskiego, która wykorzystała je w swojej pracy naukowej prowadzonej w ramach unijnego programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska DOKTORis.

W wyniku tych badań opracowano dwie, niezależne metody analityczne umożliwiające ocenę zawartości kwasu mlekowego w próbkach serwatki po usunięciu z niej białka wykorzystując próbki modułowe. Dla obydwu metod wyznaczono podstawowe parametry walidacyjne.

Zachęcamy do obejrzenia posteru: tutaj

instytut chemii 1