Specjalne podziękowania dla Uniwersytetu Śląskiego za udział w promocji naszego projektu

27.04.2014 Bardzo dziękujemy Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach za współpracę w przeprowadzeniu promocji projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o. – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej:

  • Przedstawiono uczniom i studentom zarys projektu „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych”;
  • Zaprezentowano strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl;
  • Udostępniono zainteresowanym materiały związane z postępami projektu;
  • Dodatkowo zostały zaprezentowane materiały audiowizualne w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania projektem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych;
  • Przekazano jednostkom oświatowym próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

Akcja była prowadzona m. in. w czasie wydarzenia pn.„Uczeń z przyszłością”, które to odbyło się w dniach 3-4 kwietnia 2014r. (więcej o samym wydarzeniu: tutaj).

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach