Specjalne podziękowania dla GLOKOR z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

17.10.2014. Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy specjalne podziękowania z Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej za możliwość odbycia stażu w naszej firmie studentki pani Aleksandry Nowak.

Trzymiesięczny staż przebiegał pod opieką naszego  pracownika naukowego Działu  Badawczo – Rozwojowego mgr inż. Łukasza Hamryszak, w ramach projektu „BIOINŻYNIER CHEMICZNY (BINC)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.04.01.02-00-217/11-00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Stażystka mogła zapoznać się ze specyfiką pracy w naszej firmie, w tym przede wszystkim uczestniczyć w badaniach prowadzonych w naszym wpełni nowoczesnym laboratorium chemiczno-mikrobiologicznym, które istotnie przyczyniły się do zwiększenia umiejętności jak i kompetencji niezbędnych do pracy w laboratoriach badawczych.

Zachęcamy do obejrzenia podziękowania: tutaj

 

logo politechniki krakowskiejlogo2