SEMINARIUM Z SESJĄ PITCHINGOWĄ

15.07.2015 Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR  Sp. z  o.o. otrzymało od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 14 października 2015 r., w Londynie, Wielkiej Brytanii.

Spotkanie organizowane jest przez przedstawicieli sekcji handlowych Ambasad krajów grupy V-4, którzy podjęli inicjatywę zorganizowania takiego wydarzenia, w celu promowania sektora ICT z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja sektorów ICT  w czterech krajach należących do grupy V4. Głównym punktem programu będą indywidualne prezentacje wyselekcjonowanych wcześniej pięciu firm z każdego kraju, przed gronem potencjalnych inwestorów i przedstawicieli sektora finansów zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy.

een     PARP