SEMINARIUM NA TEMAT FINANSOWANIA POLSKICH PROJEKTÓW PRZEZ EBOR

04.08.2015 Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. otrzymało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowego Banku Polskiego zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium dla przedsiębiorców poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego oraz udziału w projektach realizowanych przez EBOR.

Seminarium odbędzie się 14 września 2015 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Seminarium dedykowane jest przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem finansowania EBOR dla projektów realizowanych w Polsce oraz w pozostałych krajach, w których działa EBOR, ze szczególnym uwzględnieniem Turcji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych   pobrane

pobrane n