SEKTOR RADY DS. KOMPETENCJI ODPOWIEDZIĄ NA BRAKI KOMPETENCYJNE PRACOWNIKÓW

01.06.2015 Informujemy, iż rozważamy zgłoszenie kandydatury naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR do Sektorowych Rad d.s. kompetencji.

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co roku, od 2010 roku wskazuje, że 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Z badania wynika również, że 30% przedsiębiorców nieinwestujących w rozwój swoich pracowników jako główną przyczynę wskazuje brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej na ich potrzeby.

parp