Rola sektora finansowego w rozwoju kapitału intelektualnego regionu

Nasze Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR otrzymało zaproszenie od Pana Grzegorza Bomby, Dyrektora katowickiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego do wzięcia udziału w konferencji ” „Rola sektora finansowego w rozwoju kapitału intelektualnego regionu„. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada od godziny 10:00 i będzie miało charakter konferencji on-line.