Przewodnik UDT – Stacje Punktów Ładowania Pojazdów Elektrycznych

Zapraszamy do uaktualnionej wersji przewodnika „Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych” opracowanej w roku 2022. W przewodniku omawiane są m.in. informacje o wymaganiach prawnych, roli UDT w procesie eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania. W nowej wersji ujęto także zmiany w uchwalonej w grudniu 2021 r. nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Opracowanie kierowane jest do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne oraz inwestorów punktów ładowania dla autobusów elektrycznych.

Przewodnik powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego. Opracowanie uzyskało patronat Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.