PRZETARGI

switch to: 

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

Brak aktualnych zapytań.

 

 

ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

Dotyczy opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o.