Prośba MEiN o wyrażenie opinii na temat wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn. Trener Akademicki” do ZSK

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z uprzejmą prośbą do Centrum Badawczo – Rozwojowego GLOKOR o udział w konsultacjach środowiskowych i wyrażenie opinii na temat wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn. Trener Akademicki” do ZSK