PROJEKT „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALONOŚĆ BIZNESU” 2.1.3 PO KL.

23.12.2015 Informujemy, że Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR otrzymało specjalne podziękowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za udział w projekcie „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL.

CBR GLOKOR Sp. z o.o. otrzymało również „Podręcznik dobrych praktyk dla przedsiębiorców z sektora MMŚP”, dzięki któremu możemy zapoznać się z innymi działaniami zrealizowanymi przez pozostałe przedsiębiorstwa biorące udział w Projekcie.

Więcej informacji na temat naszego udziału w projekcie znajdziecie Państwo: tutaj.

PARP