PRAWO WODOROWE – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Prawo Wodorowe – w materiale można zapoznać się między innymi z celami zawartymi w Polityce Unii Europejskiej oraz Polskiej Strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040