Praktyki zawodowe w GLOKOR Sp. z o.o.

1.04.2013 – 1.06.2013r. Właśnie dobiegła końca trzymiesięczna praktyka pierwszego naszego praktykanta, odbywającego praktyki na podstawie zawartego przez firmę GLOKOR Sp. z o.o. Porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego. Porozumienie to jest efektem naszej współpracy w Uniwersytetem o której szerzej tu.

Dawid Łopot, student III roku Wydziału Chemii Uniwersytetu Śląskiego, o specjalności Chemia Leków, miał okazję poznać specyfikę naszej firmy, obserwować pracę starszych kolegów, jak również samodzielnie uczestniczyć w prowadzonych badaniach dotyczących biodegradowalnych polimerów w jednym z najbardziej nowoczesnych laboratoriów na Górnym Śląsku (zobacz: video).

glokor-centrum-badawczo-rozwojowe-7