Praktyki w GLOKOR dla studentów Politechniki Śląskiej

27.06.2007 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 czerwca GLOKOR Sp. z o.o.  zawarła z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę (nr umowy: RIE0/57/2006/07/320). Naszą spółkę reprezentował prezes zarządu, natomiast Politechnikę pełnomocnik Rektora dr inż Romana Pilorz.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na umowie spółka GLOKOR zorganizowała praktyki dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.

pslaska1-167x167wise logo