Praktyki studenckie w Centrum Badawczo – Rozwojowym GLOKOR

01.07.2016 Uprzejmie informujemy, że na podstawie zawartej umowy z Politechniką Śląską nasze Centrum przyjęło na praktykę zawodową studentów. Dominika Mysłek i Wojciech Kocoń studiują na Wydziale Mechaniczno Technologicznym. Praktyki odbędą się w dniach 01-26.08.2016r. w naszym laboratorium.

ps        pobrane